Joan Torres és el candidat d’El PI-Proposta per les Illes Balears a l’Ajuntament de Sant Antoni. “Tenc ganes i il·lusió de continuar fent feina per a tots els meus vessins i vessines”.

Torres aposta per erradicar el turisme d’excessos; proposa d’instal·lar limitadors acústics connectats telemàticament als serveis municipals i així poder controlar les remors.

A més, aposta per crear la figura del Defensor del Ciutadà i el seu reglament per assegurar el dret d’una defensa imparcial. Torres també proposa assegurar que l’adquisició d’obres d’art o contractació d’intervencions artístiques al municipi estiguin sota criteris tècnics.